Light Intuition Coaching

Ieder van ons ervaart op een bepaald moment in zijn of haar leven thema´s, uitdagingen en vragen waarin we het bij momenten moeilijk kunnen hebben om hier een helder inzicht in te behouden.

meer

Golden Circle Coaching

De afgelopen jaren kreeg ik vaak de vraag of ik mensen over een langere termijn of traject wou begeleiden.

meer

Intuition in Motion

Vanaf oktober 2017 zou ik graag met een nieuwe reeks beginnen "Intuition in Motion".

meer

Intuition at Work

Als werknemer of werkneemster is het belangrijk dat we ons in het bedrijf waarin we werken goed voelen en ons ook in onze functie als "zin-vol" ervaren.

meer

Intuition in Business

Als zelfstandige of persoon in een kaderfunctie wordt je geregeld uitgedaagd om beslissingen te mogen nemen.

meer

Jaaropleiding "Angel Light Reader®"

Deze opleiding heeft als doel je te herinneren aan je eigen communicatiegaven met de Engelen en Meesters van het Licht en de nog eventuele blokkaden te helen.

meer