Intuition in Business

Als zelfstandige of persoon in een kaderfunctie wordt je geregeld uitgedaagd om beslissingen te mogen nemen. De verantwoordelijkheden die dit met zich meedraagt, maken die taak soms extra belastend.

Daarnaast zijn er nog de uitwisselingen in de werkrelaties die maken dat we soms het heldere totaalbeeld kunnen verliezen. Al deze uitdagingen kunnen ervoor zorgen dat je uit je kracht en vertrouwen geduwd wordt en beslissingen neemt die mogelijk niet altijd de beste zijn.

Door het leren handelen volgens je intuïtie kan je je de volgende kwaliteiten terug eigen maken:

Deze workshop is opgebouwd uit vier modules van twee dagen verspreid over zeven maanden. Het is een zeer praktijk gerichte training met max. 10 deelnemers/deelneemsters.

1. Workshop: Energie Kwadraat en leren omgaan met Stress
2. Workshop: Emoties: verstaan - aannemen - leven
3. Workshop: Ondersteuning bij beslissingen; Rol in sociale omgeving
4. Workshop: Veranderingsprocessen; Omgaan met conflicten

De data voor deze workshops zijn:

1. Workshop: dinsdag 26 september en dinsdag 14 november 2017
2. Workshop: dinsdag 9 januari en dinsdag 20 februari 2018
3. Workshop: dinsdag 6 maart en dinsdag 24 april 2018
4. Workshop: dinsdag 22 mei en dinsdag 19 juni 2018

Deze workshops zullen doorgaan in de Parklaan 17 te 3550 Heusden-Zolder. Deze dagen gaan door van 14.00 uur tot 20.00 uur, met een half uur lunch pauze. Je mag een eigen lunchpakket voorzien. Er zal thee, koffie en water voorzien zijn.

De deelnameprijs bedraagt 90 Euro per avond en mag telkens overgeschreven worden voor het begin van elke module.